Pratik Bilgiler


 

Pratik Bilgiler

 

 

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları      
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları      
SS ce GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları      
Amortisman Sınırı      
Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti      
Asgari Geçim İndirimi (AGİ Hesaplama)      
Bağkur Prim Tutarları      
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları      
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları      
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri      
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri      
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları      
Damga Vergisi Oranları      
Defter Tutma Hadleri (Bilanço Esasına Göre)      
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları      
Demirbaş Sınırı      
Emlak Vergisi Oranları      
Fatura Düzenleme Sınırı (Fiş Kesme Sınırı)      
Geçici Vergi Oranları      
Gelir Vergisi Tarifesi      
Had ve Miktarlar      
Kıdem Tazminatı Tavanı      
Kira Geliri (Konut) İstisna Tutarı      
İşçilik Maliyetleri      
Özel Usulsüzlük Cezaları      
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları      
Sakatlık İndirimi Tutarları      
SGK Gecikme Zammı Oranları      
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları      
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları      
Tüketici Enflasyon Oranları / Tüketici Fiyatları Endeksi Rakamları (TÜFE)      
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel      
Üretici Enflasyon Oranları / Üretici Fiyatları Endeksi Rakamları (ÜFE)      
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı      
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı      
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli      
Vergi Tarifesi

NACİ TURAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
Adres: Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cd. Dere Sk. No: 21/9 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 481 13 01
Fax: 0216 481 11 01
Gsm: 0536 583 71 91
E-posta: info@nacituran.com
nacituran.com © Copyright 2014
Her Hakkı Saklıdır.
( Tasarım ve Yazılım:  bilnet.com.tr )