Muhasebe Haberleri


 

 

.

 

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Rehberi

Değerli okurlarımız bu yazımız 25 soru ve cevapta anonim şirketlerde genel kurullar yazısının üçüncü ve son yazısıdır. Hemen vurgulamak isterim ki, TTK’nın 617’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında

 
 

 

 

MUHASEBE HABERLERİ

- İşsizlik için Sigorta Teşviki Kullanalım 

İşverenleri istihdam yaratmaya yönlendirmek için devletin de elini taşın altına koyması çoğu zaman gerekiyor. Aksi takdirde işverenler yüksek sigorta prim yükleri karşısında yeni bir iş imkânı doğsa bile eleman almıyorlar ve mevcut elemanlarını daha çok çalıştırmayı tercih ediyorlar. Yani fazla mesai yaptırmayı tercih etmekteler. OECD ülkeleri arasında en fazla haftalık çalışma süresine sah
 

 
- Yurtdışı Borçlanma Kısa ve Öz Bilgiler 

Kaç Ülke ile İkili Sözleşme Yaptık?Ülkemiz, 28 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olup bunlardan 23 tanesi yürürlüktedir.
 

 
- Vergi Gelirlerinde Artış Bekleniyor 

Kur ve faizlerdeki artışın bankacılık sektöründen gelecek Kurumlar Vergisi üzerinde negatif etki yaratabileceğini belirten Sarıgül, ÖTV ve KDV’de ise gerileme beklemediklerini söyledi
 

 
- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Rehberi 

Değerli okurlarımız bu yazımız 25 soru ve cevapta anonim şirketlerde genel kurullar yazısının üçüncü ve son yazısıdır. Hemen vurgulamak isterim ki, TTK’nın 617’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsi
 

 
- 65 Yaş Aylığında Yeni Düzenleme 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65
 

 
- Askeri Öğrencilerin Sigortalılığı 

Ekim 2008 tarihinden sonra Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar, 4/c sigortalılığı (Eski Emekli Sandığı iştirakçiliği) kapsamında sigortalı sayılıyorlar.
 

 
- Eşit Davranma İlkesi 

İş hukukunda eşit davranma ilkesi, işçi yararına işleyen, genel, bağımsız ve nesnel bir hukuk kuralıdır. Ve amaç, uğranılan haksızlıkta değil yararlanılan hakta eşitliği sağlamaktır. Bu ilkeyle işçiler arasında yararlanılan hakta keyfi uygulamalarla eşitsizlik yaratılmasının önlenmesi öngörülmüştür.
 

 
- Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gelir Unsurlarının Tespiti” ile ilgili üçüncü kısmının beşinci bölümü “Gayrimenkul Sermaye İradı”nın tanımı, emsal kira bedeli ve konuya ilişkin giderler ile ilgili hükümleri içermektedir. Sözü edilen kanunun 70’inci maddesi uyarınca aşağıda yazılı mal ve hakların, sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından ki
 

 
- Torba Yasa İle Getirilen Düzenlemeler 

Geçen haftaki yazımızda kamuoyunda “İnternet Yasası” olarak bilinen 6518 sayılı kanunda yer alan önemli vergi teşviki hükümleri de bulunduğunu belirterek bunlardan en önemli teşvik maddeleri olarak buluş ve icatlara yönelik teşviklere mercek tutmaya çalışmıştık. Bu yazımızda da anılan kanundaki diğer vergisel hükümleri açıklamaya devam edelim.
 

 
- Şubat Ayında Asgari Ücret Düşük 

Bu sene Şubat ayının 28 çekmektedir.Asgari Ücret ilk altı ay için yaş farkı ortadan kaldırılarak günlük olarak 35,70 TL olarak belirlenmiştir.
 

 
- İtalya'dan Prim İadesi Yok 

Soru: Sadettin Bey, internette çok araştırdım ama sorumun cevabını bulamadım.İtalya'da yaklaşık 10 sene çalıştım, şu an Türkiye'deyim. İtalya'da ödenmiş primlerimin iadesi mümkün müdür? Bu çalışmaları emeklilik yönünden nasıl değerlendirebilirim? Sinem Ç.
 

 
- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Rehberi 

Değerli okurlarımız bu yazımızda geçen yazımızın devamı olarak anonim şirketlerde genel kurullar soru cevap olarak ele alınmaya devam edilecektir.
 

 
- Mükellef Hakları Bakımından Anayasa 

Günümüzde şirketlerin büyüklükleri sadece elde ettikleri karlarla ölçülmüyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle de marka değerlerini, bilinirliklerini artırıyorlar. Bu kapsamda şirketlerin kişi ve kurumlara karşı yükümlü olması, cevap verme zorunluluğu hissetmesi önemli.
 

 
- 18 Yaşından Önceki Sigortalılık 

İnternette bir yazınızı takip ettim o yüzden bu yazı ile alakalı birkaç sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben 03/09/0972 doğumluyum. 17 yaş 10 aylıkken Kocaeli’nin…
 

 
- Emekli İşçi Hizmet Tespit Davası Açar 

Emekli çalışanlar işverenleri tarafından  kayıt altına alınır. Sosyal Güvenlik Kanunu açısından kayıt dışını önlemek adına işverenleri tarafından SGDP ödenir.
 

 
- Paradan Para Kazanan Ne Ödeyecek? 

Bayram namazına gidenler aslında bu namazın nasıl kılınacağını bilir. Ama imam her bayramda bu namazın nasıl kılınacağını anlatır. Bu anlatımın asıl amacı ise hatırlatmadır. Vergide de işte böyle dönemsel hatırlatılması gereken konular var. Örneğin, ticari işletmeye dahil olmayan, paradan kazanılan paraların vergilendirilmesi gibi.
 

 
- Hava Nedeniyle İşe Gidememe 

Soru: Hava koşulları nedeniyle işe gidemeyen çalışana herhangi bir ceza verilir mi? Hadi GünerCevap: Sayın Güner, hava koşulları nedeniyle işe gidemeyen işçiye bir ceza verilmez.
 

 
- Vergi Haftası 

Bu yıl 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlecek 25. Vergi Haftası Etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı. Bu törene İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Oadaları Birliği heyeti ile beraber ben de katıldım.
 

 
- Anonim Şirketlerde Genel Kurul Rehberi 

Değerli okurlarımız bilindiği üzere anonim şirketlerin olağan genel kurulları her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde (2013 yılının genel kurulu 31.03.2014 tarihine kadar) yapılmalıdır. Mart sonuna ise yaklaşık bir aylık süre kalmıştır. Bu yazımızda anonim şirketlerde genel kurullar yoğun olarak gelen sorular da dikkate alınarak 25 soru ve cevap şeklinde irdelenecektir. Anca
 

 
- Toplu Sözleşmede Püf Noktalar... 

İşçi sendikası, işkolu barajını ve işyeri barajını aşması şartlarını tamamladığı takdirde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikası yetkili görür ise bu durumu işverene bildirecektir.
 

 
- Kiralanan Teknenin Geliri Vergiye Tabi 

Gerçek kişiye ait teknenin veya otomobilin kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelir gayriemenkul sermaye iradı olarak kabul edilir.GERÇEK gider yöntemini seçenler, gayrimenkulün alım bedelinin (tapu harcı ve komisyon dahil) “yüzde 2’si oranında” amortismanı gider olarak düşebilecekler.Amortisman oranı, gayrimenkulün ilk iktisap (edinme) bedeli üzerinden hesaplanıyor ve hep böyle devam ediy
 

 
- Kayıtdışı İstihdam Geriledi 

Kayıtdışı istihdamda önemli adımlar atıldı. 2004’te yüzde 50,1 olan kayıtdışı istihdam Kasım 2013'te % 35,9’a geriledi. Diğer taraftan SGK, son beş yılda 62 bin 881 kişinin 'sahte' sigortalılığını iptal etti.
 

 
- Sgk'nın Radarına Takılanlar Sigortalı 

Geçen hafta sonuna doğru Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü kayıtdışılıkla ilgili son verileri paylaştı.SGK’nın hazırladığı verilere göre, kayıtdışı istihdam oranında son 5 yılda önemli oranda düşüş sağlandı. 2008 ile 2013 yılları arasını kapsayan dönemde sigortası olmayan toplam 1.7 milyon kişi tespit edildi ve sigortalı yapıldı. Böylece, çalışıp da sosyal güvenl
 

 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yürürlükte 

6331 Sayılı Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
 

 
- Markete, Lokantaya Hijyen Eğitimi 

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine (Bakınız 05.07.3013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete) göre aşağıda belirtilen işyerlerinde çalışanların 05.07.2014 tarihine kadar hijyen eğitimi almaları gerekiyor.
 

 
- Torba Kanunla Vergi Yasasında Değişiklik 

19 Şubat 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı yasa ile Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda, 6518 sayılı Kanunla hangi değişikliklerin yapıldığı ele alınacaktır.
 

 
- İkale Sözleşmesi Düzenlenmesi 

İş mevzuatında iş güvencesi uygulamasında bilhassa 10 Haziran 2003 tarihi sonrasında öne çıkan ikale sözleşmesi, tarafların uzlaşmasına dayalı iş sözleşmesini sona erdirme sözleşmesidir ve fesih niteliği taşımamaktadır. Bu itibarla ikale sözleşmesi, fesih esasına dayandırıldığında hatalı içerik oluşmaktadır. Bu şekilde fesih esaslı düzenlenen ikale sözleşmesi uygulandığında ve işe iade davas
 

 
- Sigortasız Çalışanlar Hakkını Arayabilir 

Okurumuz Nurgül Aktürk, “Merhaba Resul bey; 1968 doğumluyum 2004’te isteğe bağlı sigorta girişim var. 1988’de 3 ay sigortasız çalıştım. (Şahitlerim var ve çalıştığım firma iflas etti). Sigorta başlangıcımı 1988 yapmam için ne yapmam gerekir” diyor.
 

 
- Finansal Tabloların Açıklanması 

Türk Ticaret Kanunu’nun “Ticaret Şirketleri” başlıklı ikinci kitabının ‘anonim şirketler’le ilgili dördüncü kısmının 9. bölümü “Şirketlerin Finansal Tabloları ile Yedek Akçeler”e ait hükümleri içermektedir. (TTK. Md:514-528)
 

 
- Özel Sektöre 5 Yıl Prim Teşviki Var 

2828 Sayılı Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
 

 
- Ayni Sermayenin Tescili Konusunda 

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere şirketlere nakdi sermaye konulabileceği gibi ayni sermaye konulması da mümkündür. Nitekim, TTK’nın 127’nci maddesine göre; Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, b) Fikrî mülkiyet hakları, c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, d) Taşınır ve taşınmazların faydal
 

 
- Torba'dan Çıkanlar 

Kamuoyunda daha çok "İnternet Yasası" olarak bilinen 6518 Sayılı Kanun, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. İnternet tartışmalarının gölgesinde kalsa da aslında kanundaki esas düzenlemeler sosyal politikalar ve özellikle de engellileri yakından ilgilendiriyor. İşte engellileri ve devlet korumasındaki çocukları yakından ilgilendiren değişiklikler...
 

 
- Eksik Gün Zulmü Ne Zaman Bitecek? 

SGK mevzuatında, en sorunlu konuların başında eksik gün uygulaması geliyor. Uzun zaman önce sigortasız çalışmanın ve çalıştırmanın yaygın olduğu, birçok kişinin gün sayısının ayda 1-2 gün olarak bildirildiği bir dönemde çıkartılan ve geçen zaman içerisinde adeta bir “Ali Kıran, Baş Kesen” zulmüne dönen eksik gün uygulamasında sırf şekil şartlarından dolayı binlerce işyeri mağdur ediliyor.
 

 
- Torba Yasada Geriye Dönük Borçlanma Yok 

SORU: Babamın emeklilik için yaşı doldu ancak bir yıl daha SSK priminin ödenmesi gerekiyor. Yeni tasarlanan torba yasada yaşını dolduranlar için geriye dönük borçlandırma olacak mı? -Emre Öztürk
 

 
- Dikkat Maliye Peşinizde! 

“Beyan etmesem Maliye nereden bilecek?” demeyin. Teknolojinin de her türlü imkanlarından yararlanan Maliye, kira gelirlerini tespit bakımından yeni yöntemler geliştirerek, çemberi sürekli daraltıyor. Yaklaşık 1 milyon 550 bin kişi 2013 yılı kira gelirlerini beyan edecek.
 

 
- En Öldürücü Yara Vergideki Haksızlık! 

Aristo’nun ünlü sözü şöyledir: “Adalet, önce devletten gelir”. Kuşkusuz aynı durum vergi için de geçerli olsa gerek. Ve kimi zaman en öldürücü yara vergideki haksızlık olabilir. Çünkü vergilemenin her şeyden önce adil olması gerekir. Ancak vergi kanunlarımızda öyle bir düzenleme var ki, açık bir şekilde vergilemenin adaletsiz olarak yapılmasına neden oluyor. Nasıl mı?
 

 
- 4857 Sayılı İş Kanununda Yenilikler 

19/02/2014 Tarihli Resmi Gazete’de 6518 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişiklikleri siz okurlarımızla paylaşıyorum.22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

 
- Gelir Vergisinde İndirilebilecek Giderler 

Bilindiği gibi ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti bulunan kişiler yıllık faaliyetleri dolayısı ile zarar etmiş dahi olsalar yıllık beyanname vermekle yükümlüdür. Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerle diğer gelir sahipleri de GVK’da belirlenmiş hadler aşıldığında yıllık beyanname verirler. Verilen beyannamelerde gelir vergisi matrahının tespitinde bildirilecek gelirden aş
 

 
- Madalyonun Öbür Yüzü 

Bir önceki yazımızda yeni Tam Gün Yasası'ndan bahsetmiş, doktorların hem kamuda çalışıp hem de muayenehane açabilme taleplerinin devam ettiğini ifade etmiştik. "Doktorların ayrıcalığı ne ki hem memur olarak kamuda çalışıp hem de muayenehane işletsinler" diye de sormuştuk. Tabii yazımıza olumlu ve olumsuz pek çok tepki geldi. Özellikle doktor okurlarımızın serzenişleri dikkat çekici
 

 
- 2014 Yılında Dünyada Vergi Gündemi 

Değerli okuyucularımız, bugün yine uluslararası vergi gündemi üzerinde duracağım. Keza yoğun bir gündem ile karşı karşıyayız. G-20 ülkelerinin ciddi destek verdiği ve Temmuz 2013’te OECD tarafından ilan edilen “Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı”na ilişkin son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor.
 

 
- Örtülü İkale 

Çalışan işveren ilişkisinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi işçinin istifa ederken kıdem ve ihbar tazminatını alarak işten ayrılmak istemesidir. Kural olarak kendi isteği ile istifa eden işçi artık kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.
 

 
- Tehlike Sınıfına İtirazlar 

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca bazı yükümlülüklerde işyerlerindeki tehlike sınıfları büyük önem taşımaktadır.
 

 
- Bilirkişiye Başvurulacak Durumlar 

Değerli okurlarımız bugünkü yazımızın konusunu, çok merak edilen bir konu olan Yeni Ticaret Kanununda hangi durumlarda bilirkişiye başvurulacağı meselesi oluşturacaktır. Konu hakkında sorular geldiğinden Yeni TTK’da bilirkişi atanmasını gerektiren durumlar topluca ele alınacaktır.
 

 
- Torba Kanunu’nda Engelli Korunacak 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayı bekleyen  06.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile engellilere yönelik bir çok düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemelerin bazılarını açıklamaya çalışalım.
 

 
- İşçi Hakkında Deneme Süresi Uygulaması 

Çalışma hayatı, iş mevzuatı esaslarına göre ve birlikte uygulanmak üzere, doğal olarak işçi ve işverence hazırlanıp imzalanan iş sözleşmesiyle düzenlenmektedir.
 

NACİ TURAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
Adres: Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cd. Dere Sk. No: 21/9 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 481 13 01
Fax: 0216 481 11 01
Gsm: 0536 583 71 91
E-posta: info@nacituran.com
nacituran.com © Copyright 2014
Her Hakkı Saklıdır.
( Tasarım ve Yazılım:  bilnet.com.tr )