Beyanname


 

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

 

Beyanname Türü
Verilme Süresi
Son Ödeme Günü
Aylık Ba Bs Formları İzleyen Ayın Son Günü saat 24.00′e kadar  
Yıllık Kurumlar Vergisi
İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi
Nisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisi
İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi
1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi
(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)
(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)
1.Dönem 14 Mayıs
2.Dönem 14 Ağustos
3.Dönem 14 Kasım
4.Dönem 14 Şubat
1.Dönem 17 Mayıs
2.Dönem 17 Ağustos
3.Dönem 17 Kasım
4.Dönem 17 Şubat
Katma Değer Vergisi
İzleyen Ayın 24.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasar
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
23 Ocak
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
Basit Usulde Gelir Vergisi
İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi
1.Taksit Şubat ayı sonu
2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisi
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar
İzleyen Ayın 23.Günü
Beyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)
İzleyen Ayın 15.Günü
Beyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25′i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10′u
Beyanname Verme Süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki
Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile
III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

NACİ TURAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
Adres: Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cd. Dere Sk. No: 21/9 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 481 13 01
Fax: 0216 481 11 01
Gsm: 0536 583 71 91
E-posta: info@nacituran.com
nacituran.com © Copyright 2014
Her Hakkı Saklıdır.
( Tasarım ve Yazılım:  bilnet.com.tr )